آدرس:
مهرشهر – ساماندهی فاز۶ – بلوار ایمان – خیابان صیاد شیرازی – خیابان نرگس۲ -پلاک ۲۸۹ – واحد ۲

 

از طریق درگاه های زیر می توانید با مدیریت گروه آیلتس تیم ارتباط برقرار نمایید: