اینجا آینده زبان تو است

همراه من بیا تا فقط تو دو دقیقه و از طریق اولین آزمون تعیین سطح فارسی که تو آیلتس تیم تهیه و تنظیم شده بهت بگم که زبانت تقریبا در چه سطحیه.

من بهنام علیزاده، عاشق زبانم و ماموریت بزرگ خودم و تیممون رو تو آیلتس تیم “کمک به بچه ها تو یادگیری زبان از راه درست” تعریف کردم و آیلتس تیم رو دقیقا به همین منظور راه اندازی کردم تا راه درست یادگیری زبان رو به تو دوست خوبم نشون بدم و کمکت کنم از سفر یادگیری زبانت لذت ببری و با انگیزه و قوی به حدی جلو بری تا خودت یه استاد زبان ماهر بشی.